نمایندگی Invitrogen اینویتروژن در ایران
نمایندگی فرمنتاز fermentas | خرید و فروش محصولات شرکت fermentas
خرید مواد شیمیایی کایمن cayman | فروش مواد شیمیایی کایمن cayman
خرید کیت استخراج DNA و RNA | فروش کیت استخراج DNA و RNA
نمایندگی شرکت ترموفیشر در ایران
خرید کیت آزمایشگاهی الایزا | خرید کیت الایزا تحقیقاتی | شرکت فروش کیت الایزا : کیان آزما
تلفن مشاوره و خرید 24 در ایران : 09357007743