نمایندگی Invitrogen اینویتروژن در ایران
خرید کیت استخراج DNA و RNA | فروش کیت استخراج DNA و RNA
نمایندگی شرکت ترموفیشر در ایران
خرید کیت آزمایشگاهی الایزا | خرید کیت الایزا تحقیقاتی | شرکت فروش کیت الایزا : کیان آزما
نمایندگی bio rad در ایران | نمایندگی biorad در تهران | نمایندگی محصولات bio rad
نمایندگی شرکت abcam در ایران | خرید کیت تحقیقاتی ابکم | کیان آزما
تلفن مشاوره و خرید 24 در ایران : 09357007743