خرید کیت استخراج DNA و RNA | فروش کیت استخراج DNA و RNA خرید کیت استخراج DNA و RNA | فروش کیت استخراج DNA و RNA :   کیت های استخراج DNA : DNA ماده وراثتی موجود در هسته سلول و دو رشته ای می باشد که از اتصال میلیون ها جفت نوکلوتید به همدیگر ساخته شده اند ،همه سلول های هسته دار DNA دارند، در بافت هایی مثل خون فقط گلبول های سفید دارند گلبول های قرمز و پلاکت ها که فاقد هسته هستند DNA ندارند، پایه تمام تحقیقات بیو تکنولوژی دستکاری DNA و آنالیز ان است ، کیت های استخراج DNA با توجه به نمونه ای که از آن می شود استخراج را انجام داد مثل باکتری ،بافت ،خون ، سرم، پلاسما و… همچنین روش استخراج و تعداد استخراج دارای کدهای مختلف در برندهای مختلف هستند،برای استفاده از کیت خریداری شده باید مراحل اصلی پروتکل کیت مربوطه مطالعه شود. بیشتر پروتکل های استخراج DNA از دو مرحله تشکیل شده اند : مرحله اول تکنیکی برای لیز کردن سلول ها و بدست اوردن DNA به صورت محلول. مرحله دوم با روش های آنزیمی یا شیمیایی DNA از پروتین ها، RNA ، ماکرولیدها و… جدا می شود. کیت استخراج RNA کیت استخراج RNA بر اساس اینکه از چه نمونه ای می توان استخراج را انجام داد مثل سلول،افت،مخمر، گیاهان و… و همچنین روش های استخراج و تعداد استخراج دارای کد های مختلف در برند های مختلف هستند. برای استفاده از کیت خریداری شده باید مراحل اصلی پروتکل کیت مربوطه مطالعه شود . متداول ترین روش استخراج RNA استخراج بوسیله تیرازول و RNeasy می باشد. لیز سلول را می توان با استفاده از بافرها یا معرف های مانند ایزوتیوسیانات گوانیدینیوم ، کلرید گوانیدینیوم ، سدیم ددسیل سولفات سدیم (SDS) ، فنل یا کلروفرم و… بدست آورد. TRIzol یا RNAlater می تواند برای حفظ یکپارچگی RNA در حین لیز استفاده شود. دناتوراسیون DNA بوسیله DNase مورد استفاده قرار می گیرد ، در حالی که می توان پروتئیناز K را به هضم پروتئین ها اضافه کرد. از طرف دیگر ، استخراج ارگانیک مکرر با استفاده از فنل و کلروفرم یا حل کردن نمونه در بافرهای حاوی نمک گوانیدینیوم نیز می تواند برای از بین بردن پروتئین ها استفاده شود.   جهت اطلاع از قیمت ها و مشاوره ی رایگان تماس بگیرید. 09357007743 شرکت کیان آزما و با تشکر از سایت پایان نامه من