سیگما الدریچ | سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | شرکت سیگما الدریچ | فروش محصولات سیگما الدریچ :

master card
 • محصولات سیگما آلدریچ
 • فروش محصولات سیگما آلدریچ
 • خرید محصولات سیگما آلدریچ
master card2
 • خرید سیگما آلدریچ
 • فروش سیگما آلدریچ
 • نمایندگی سیگما آلدریچ
master card3
 • برند سیگما آلدریچ
 • شرکت سیگما آلدریچ
 • سایت سیگما آلدریچ
master card4

سیگما

 • شرکت سیگما الدریچ
 • خرید سیگما الدریچ
 • فروش سیگما الدریچ
payment s1

آلدریچ ( Aldrich )

09357007743
payment s2

سیگما (Sigma)

09357007743
payment s3

Sigma Aldrich

09357007743
payment s4

شرکت شیمیایی سیگما

09357007743

سیگما الدریچ | سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | شرکت سیگما الدریچ | فروش محصولات سیگما الدریچ :

محصولات آنالیز و کروماتوگرافی سیگما آلدریچ :

 1. مواد آنالیزی استاندارد Analytical Standards and Certified Reference Materials
 2. گاز کروماتو گرافی Gas Chromatography
 3. UHPLC & HPLC
 4. LC-MS
 5. اسپکتروکپی Spectroscopy
 6. کروماتوگرافی کاغذی LPLC, TLC & Paper Chromatography
 7. کروماتوگرافی لایه نازک Thin Layer Chromatography
 8. تجزیه و تحلیل ردیابی عناصر Elemental Trace Analysis
 9. تجزیه و تحلیل کلاسیک Classical Analysis
 10. تیتراسیون کارل فیش Karl Fischer & Titration
 11. پایش هوا Air Monitoring
 12. ملزومات آزمایشگاهی و ایمنی آزمایشگاهی Safety & Essentials
 13. تجزیه و تحلیل مواد غذایی و آشامیدنی Food & Beverage Analysis

سیگما الدریچ : محصولات شیمیایی 

 1. اسید ها و باز ها Acids & Bases
 2. کاتالیز و شیمی معدنی Catalysis and Inorganic Chemistry
 3. سنتز شیمیایی Chemical Synthesis
 4. بلوک های ساختمان هتروسیکلیک Heterocyclic Building Blocks
 5. نمک ها Salts
 6. حلالها Solvents
 7. ایزوتوپهای پایدار Stable Isotope
 8. کیت های غربالگری با کارایی بالا KitAlysis High-Throughput Screening Kits
 9. محصولات بیوکانجوگیش Bioconjugation Products

سیگما الدریچ | سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | شرکت سیگما الدریچ | فروش محصولات سیگما الدریچ :

سیگما الدریچ | سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | شرکت سیگما الدریچ | فروش محصولات سیگما الدریچ :

محصولات بیولوژیک سیگما الدریچ (Life Science):

 1. آنتی بادی ها Antibodies
 2. معرف ها و واکنش دهنده های بیوشیمایی Biochemicals & Reagents
 3. بیولوژی سلولی Cell Biology
 4. کشت سلول Cell Culture
 5. آنزیم ها، مهار کننده ها و سوبسترا ها Enzymes, Inhibitors & Substrates
 6. فلوسیتومتری Flow Cytometry
 7. بافت شناسی و خون شناسی Histology & Hematology
 8. میکروبیولوژی Microbiology
 9. بیولوژی ملوکولی Molecular Biology
 10. پی س آر PCR
 11. RNAi, CRISPR, ZFNs
 12. زیست‌شناسی مصنوعی (سنتتیک بیولوژی) Synthetic Biology

اخبار سایت

[wpseo_address show_state="1" show_country="1" show_phone="1" show_phone_2="1" show_fax="1" show_email="1" show_url="1" show_logo="1"]
برای خرید با 09357007743 در تماس باشید.