لیست مواد سیگما آلدریچ | لیست مواد شیمیایی سیگما آلدریچ

لیست مواد سیگما آلدریچ | لیست مواد شیمیایی سیگما آلدریچ

لیست مواد سیگما آلدریچ | لیست مواد شیمیایی سیگما آلدریچ

لیست مواد سیگما آلدریچ : مرکز فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی، فروش مواد آزمایشگاهی، فروش کیت تحقیقاتی و تجهیزات آزمایشگاهی از معتبر ترین برندهای دنیا از جمله سیگما آلدریچ، مرک آلمان، ترموفیشر، پرومگا و …

سفیر آزماکیان، شرکت فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی از برترین برند های دنیا

توجه: تمامی ماده ها و کیت های تحقیقاتی از بیش از ۲۰۰ برند و تامین کننده موجود می باشد!

جهت خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی، تنها کافیست که با ما تماس بگیرید.

در ذیل لیستی از محصولات فروخته شده شرکت سفیر آزما کیان در بخش برند سیگما آلدریچ را مشاهده می کنید.

 

Row / company / Cat No./  Name / Unit

1 sigma aldrich S1875-1G (-)-Scopolamine hydrobromide trihydrate
2 sigma aldrich 14340-25MG (+)-Bicuculline
3 sigma aldrich 32406-100MG (±)-3-Chloro-1,2-propanediol
4 sigma aldrich C1788-500MG (±)-Catechin hydrate
5 sigma aldrich 74264-10MG-F (±)-L-Alliin
6 sigma aldrich 281778-100ML (3-Aminopropyl)trimethoxysil
7 sigma aldrich 281778-100ML (3-Aminopropyl)trimethoxysilane
8 sigma aldrich 569615-100M (3-Chloropropyl)triethoxysilane
9 sigma aldrich 175617-25G (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
10 sigma aldrich 175617-100G (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
11 sigma aldrich 226084-5G (Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexaflu
12 sigma aldrich C9750-25G ?-Carotene
13 sigma aldrich C7762-5MG ?-Chymotrypsin from bovine pancreas
14 sigma aldrich C7762-25MG ?-Chymotrypsin from bovine pancreas
15 sigma aldrich C7762-100MG ?-Chymotrypsin from bovine pancreas
16 sigma aldrich C4129-250MG ?-Chymotrypsin from bovine pancreas
17 sigma aldrich G4511-100UN ?-Glucosidase from almonds
18 sigma aldrich G9422-10G ?-Glycerophosphate disodium salt hydrate
19 sigma aldrich L3908-1G ?-Lactoglobulin from bovine milk
20 sigma aldrich N7505 ?-Nicotinamide adenine dinucleotide 2?-phosphate reduced tet
21 sigma aldrich 47133 ?-Sitosterol
22 sigma aldrich S1270-10MG ?-Sitosterol
23 sigma aldrich Z0292-1MG ?-Zearalanol
24 sigma aldrich 105228-5G 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
25 sigma aldrich 14510-1G-F 1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N?,N?-tetraacetic acid
26 sigma aldrich 450561-5G 11-Mercaptoundecanoic acid
27 sigma aldrich W4262-10MG 1400W dihydrochloride
28 sigma aldrich B59497-500G 1-Bromobutane
29 sigma aldrich O806-1L 1-Octadecene
30 sigma aldrich D9132-1G 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl
31 sigma aldrich D9132-5G 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl
32 sigma aldrich D9132-1G 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl
33 sigma aldrich T8877-50G 2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride
34 sigma aldrich H5915-5MG 2,3-Bis(4-hydroxyphenyl)propionitrile
35 sigma aldrich H5915-25MG 2,3-Bis(4-hydroxyphenyl)propionitrile
36 sigma aldrich 42566-25MG 2,3-Dipalmitoyl-sn-glycero-1-phosphocholine
37 sigma aldrich 35845-1G 2?,7?-Dichlorofluorescein diacetate
38 sigma aldrich D6883-50MG 2?,7?-Dichlorofluorescin diacetate
39 sigma aldrich Triton™ X-114 2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
40 sigma aldrich A9754-25G 2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
41 sigma aldrich 552348-50ML 2-Carboxyethyl acrylate
42 sigma aldrich 552348-500ML 2-Carboxyethyl acrylate
43 sigma aldrich 04050-1L 2-Ethyl-1-hexanol
44 sigma aldrich 137456-100ml 2-Ethyl-2-oxazoline
45 sigma aldrich 249416-100G 2-Ethylhexyl bromide
46 sigma aldrich 405655-50ML 2-Hydroxy-2-methylpropiophenone
47 sigma aldrich 405655-250ML 2-Hydroxy-2-methylpropiophenone
48 sigma aldrich 128635-1KG 2-Hydroxyethyl methacrylate
49 sigma aldrich M3148-100ML 2-Mercaptoethanol
50 sigma aldrich M6250-10ML 2-Mercaptoethanol
51 sigma aldrich M6250-100ML 2-Mercaptoethanol
52 sigma aldrich 278475-1L 2-Propanol
53 sigma aldrich T5500-25G 2-Thiobarbituric acid
54 sigma aldrich P3415-25MG 3-(2-Pyridyldithio)propionic acid N-hydroxysuccinimide ester
55 sigma aldrich 413364-25ML 3-(Triethoxysilyl)propyl isocyanate
56 sigma aldrich 440159-100ML 3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate
57 sigma aldrich D5905-50TAB 3,3?-Diaminobenzidine tetrahydrochloride
58 sigma aldrich D9628-5G 3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine
59 sigma aldrich 340200-25G 3-Amino-5-methylpyrazole
60 sigma aldrich 68524-100MG 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
61 sigma aldrich D15405-5G 4,5-Diamino-2,6-dimercaptopyrimidine
62 sigma aldrich D17807-25G 4,5-Diamino-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine
63 sigma aldrich D176605-5G 4,5-Dimethyl-1,2-phenylenediamine
64 sigma aldrich D8417-5MG 4?,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride
65 sigma aldrich 859796-5G 4-Imidazoleacrylic acid
66 sigma aldrich 148202-1G 4-Mercaptopyridine
67 sigma aldrich 148202-10G 4-Mercaptopyridine
68 sigma aldrich 54050-100G 4-Methoxyphenol
69 sigma aldrich N8130-5G 4-Nitrophenyl acetate
70 sigma aldrich N2752-1G 4-Nitrophenyl palmitate
71 sigma aldrich N2752-1G 4-Nitrophenyl palmitate
72 sigma aldrich N2752-1G 4-Nitrophenyl palmitate
73 sigma aldrich D8130-500MG 5,5?-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)
74 sigma aldrich D8130-1G 5,5?-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)
75 sigma aldrich D8130-500MG 5,5?-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)
76 sigma aldrich D8130-1G 5,5?-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)
77 sigma aldrich D8130-5G 5,5?-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)
78 sigma aldrich D8130-10G 5,5?-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)
79 sigma aldrich D8130-10G 5,5?-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)
80 sigma aldrich D8130-1G 5,5?-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)
81 sigma aldrich D6128-10G 5?-Cholestan-3?-ol
82 sigma aldrich R205370-1MG 5-ALPHA-CHOLESTANE
83 sigma aldrich A3656-5MG 5-Aza-2?-deoxycytidine
84 sigma aldrich N17807-5G 5-Nitroisatin
85 sigma aldrich B3408-25G 6-Benzylaminopurine
86 sigma aldrich H4381-500MG 6-Hydroxydopamine hydrochloride
87 sigma aldrich H4381-500MG 6-Hydroxydopamine hydrochloride
88 sigma aldrich A4660-2.5MG 6-Thioguanine
89 sigma aldrich N7778-1G 7-Nitroindazole
90 sigma aldrich N7778-1G 7-Nitroindazole
91 sigma aldrich A5284-10VL 8-Azaguanine
92 sigma aldrich 33209-1L Acetic acid
93 sigma aldrich 34255-1L-R Acetic acid solution
94 sigma aldrich C3389-500UN Acetylcholinesterase from Electrophorus electricus
95 sigma aldrich A5626-1G Acetylthiocholine chloride
96 sigma aldrich A5751-1G Acetylthiocholine iodide
97 sigma aldrich 01480-1G Acetylthiocholine iodide
98 sigma aldrich A3377-1G Adenosine 5?-triphosphate disodium salt hydrate
99 sigma aldrich A9187 Adenosine 5?-triphosphate magnesium salt-1G
100 sigma aldrich A0638-25g Adipic acid dihydrazide
101 sigma aldrich A1296-1KG Agar
102 sigma aldrich A1296-5KG Agar
103 sigma aldrich A5533-25G Alizarin Red S
104 sigma aldrich 68281-2ML-F Alkane standard mixture for performance tests of GC-systems
105 sigma aldrich H6036-10MG Alkanes-Mix 10 500 ng/µl C10-C35
106 sigma aldrich A7413-25G Alloxan monohydrate
107 sigma aldrich 337528-250ML Allyl bromide
108 sigma aldrich 337528-1L Allyl bromide
109 sigma aldrich 317691-25G Allyl disulfide
110 sigma aldrich A3551-1L Alsever’s Solution
111 sigma aldrich 220418-1KG Aluminum isopropoxide
112 sigma aldrich 199966-100G Aluminum oxide
113 sigma aldrich 199443-100G Aluminum oxide
114 sigma aldrich 199974-100G Aluminum oxide
115 sigma aldrich 199974-100G Aluminum oxide
116 sigma aldrich 199443-100G Aluminum oxide
117 sigma aldrich 199966-100G Aluminum oxide
118 sigma aldrich GERPN2124 Amersham™ ECL™ Western Blotting Reagent Pack
119 sigma aldrich Y0000129 Amiodarone impurity D
120 sigma aldrich Y0000130 Amiodarone impurity E
121 sigma aldrich A9434-500G Ammonium chloride
122 sigma aldrich 277908-100G Ammonium molybdate
123 sigma aldrich A1343-100G Ammonium molybdate
124 sigma aldrich A3678-25G Ammonium persulfate
125 sigma aldrich A3678-100G Ammonium persulfate
126 sigma aldrich A3678-100G Ammonium persulfate
127 sigma aldrich 228745-100G Ammonium sulfamate
128 sigma aldrich A2942-20ML Amphotericin B solution
129 sigma aldrich A2942-20ML Amphotericin B solution
130 sigma aldrich A2942-50ML Amphotericin B solution
131 sigma aldrich A2942-50ML Amphotericin B solution
132 sigma aldrich A9810-.1MG Amyloid ? Protein Fragment 1-42
133 sigma aldrich A9810-.1MG Amyloid ? Protein Fragment 1-42
134 sigma aldrich A9810-.1MG Amyloid ? Protein Fragment 1-42
135 sigma aldrich A9431-25MG Ancymidol
136 sigma aldrich APOAF-20TST Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit
137 sigma aldrich SCP0022-1M ANP [Des18-22] 4-23 Amide rat
138 sigma aldrich A6426-100G Antifoam 204
139 sigma aldrich A6426-100G Antifoam 204
140 sigma aldrich G9269-.2ML Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein antibody produced in ra
141 sigma aldrich A0170 Anti-Human IgG (Fc specific)-Peroxidase antibody produced in
142 sigma aldrich HPA030557-100UL Anti-IBA57 antibody produced in rabbit
143 sigma aldrich SAB3701083-2MG Anti-Mouse IgG (H+L)-Peroxidase antibody produced in rabbit
144 sigma aldrich SAB3701171-1MG Anti-Mouse IgG1 (?-chain specific)-Peroxidase antibody produ
145 sigma aldrich SAB3701178 Anti-Mouse IgG2a (?-chain specific)-Peroxidase antibody prod
146 sigma aldrich A9169-2ML Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody produce
147 sigma aldrich T8700-1VL Anti-Tyrosine Hydroxylase antibody produced in rabbit
148 sigma aldrich T8700-1VL Anti-Tyrosine Hydroxylase antibody produced in rabbit
149 sigma aldrich SAB1406580-50UG Anti-VDR antibody produced in mouse
150 sigma aldrich C2206-.2ML Anti-ك-Catenin antibody produced in rabbit
151 sigma aldrich APOAF-20TST APOAF
152 sigma aldrich APOAF-50TST APOAF
153 sigma aldrich UST122-1.5ML Aromatic Hydrocarbon Standard
154 sigma aldrich 92716-1MG-F Atto 620
155 sigma aldrich PS2075 Azadirachtin
156 sigma aldrich A7430-.5MG Azadirachtin
157 sigma aldrich A5306-250G Bacteriological agar
158 sigma aldrich C9750-5G B-Carotene
159 sigma aldrich B0300-1VL Betaine solution
160 sigma aldrich CDS000584-1G Betanin
161 sigma aldrich B4501-500MG Biotin
162 sigma aldrich B4639-1G Biotin
163 sigma aldrich A4926 -Bis(2-Aminophenoxy)ethane-1G
164 sigma aldrich 442305-1L Bis(ethylenediamine)copper(II) hydroxide solution
165 sigma aldrich 15270-100G Biuret
166 sigma aldrich A6003-25G Bovine Serum Albumin
167 sigma aldrich A2153-10G Bovine Serum Albumin
168 sigma aldrich A7030-100G Bovine Serum Albumin
169 – – –
170 sigma aldrich A2153-50G Bovine Serum Albumin
171 – – –
172 sigma aldrich b4882 Bromelain from pineapple stem
173 sigma aldrich 114359-5G Bromocresol Green
174 sigma aldrich B0126-25G Bromophenol Blue
175 sigma aldrich 114413-5G Bromothymol Blue
176 sigma aldrich CRM47993 BTEX Mix, HC
177 sigma aldrich 256544-10G Cadmium telluride
178 sigma aldrich 256544-50G Cadmium telluride
179 sigma aldrich C1778-5VL Caffeine
180 sigma aldrich C3306 Calcium chloride dihydrate-250G
181 sigma aldrich 21218-1KG Calcium phosphate
182 sigma aldrich 39865-100ML Calcium Standard for IC
183 sigma aldrich C204-25G-A Calmagite
184 sigma aldrich 685380-100MG Carbon nanotube, single-walled, amide functionalized
185 sigma aldrich C2759-250MG Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone
186 sigma aldrich 282197-10G Carvacrol
187 sigma aldrich SCP0082-5MG Caspase 3 Apopain Substrate
188 sigma aldrich C1184-5KU Cellulase from Aspergillus niger
189 sigma aldrich 310697-50G Cellulose
190 sigma aldrich 44419-10EA CERTAN® capillary bottle
191 sigma aldrich 44420-5EA CERTAN® capillary bottle
192 sigma aldrich 44421-5EA CERTAN® capillary bottle
193 sigma aldrich C3023-1G CHAPS hydrate
194 sigma aldrich C7901-25G Chelex® 100 sodium form
195 sigma aldrich 448869-50G Chitosan
196 sigma aldrich 50494-100G-F Chitosan from shrimp shells
197 sigma aldrich C4049-25G Chlorocholine chloride
198 sigma aldrich 288306-100ML Chloroform
199 sigma aldrich C2432-2.5L Chloroform
200 sigma aldrich C3878-1G Chlorogenic acid
201 – – –
202 sigma aldrich C9756-1G Cholecalciferol
203 sigma aldrich C9756-5G Cholecalciferol
204 sigma aldrich 47763 Cholecalciferol (D3)
205 sigma aldrich C8667-5G Cholesterol
206 sigma aldrich C1629-100G Choline bitartrate
207 sigma aldrich C1629-100G Choline bitartrate
208 sigma aldrich C1629-100G Choline bitartrate
209 sigma aldrich C7017-5G Choline chloride
210 sigma aldrich C7017-10MG Choline chloride
211 sigma aldrich C3143-100G Chromotrope 2R
212 sigma aldrich N11483-50MG cis-Permethrin
213 sigma aldrich C2210000 Cisplatin
214 sigma aldrich 1134357-100MG Cisplatin
215 sigma aldrich PHR1624-200MG Cisplatin
216 sigma aldrich C3915-5G Colchicine
217 sigma aldrich C0130-500MG Collagenase from Clostridium histolyticum
218 sigma aldrich L7647-25MG Concanavalin A from Canavalia ensiformis (Jack bean)
219 sigma aldrich C5275-5MG Concanavalin A from Canavalia ensiformis (Jack bean)
220 sigma aldrich C2505-500MG Corticosterone
221 sigma aldrich SML0577-5MG Cucurbitacin E
222 sigma aldrich 47869 Cyanocobalamin (B12)
223 sigma aldrich 30050-25G-F Cystamine dihydrochloride
224 sigma aldrich C1506-25MG Cytidine 5?-triphosphate disodium salt
225 sigma aldrich 7021-1KG D-(+)-Glucose
226 – – –
227 sigma aldrich 47868 D-Biotin
228 sigma aldrich D1501-100MG Deoxyribonucleic acid sodium salt from calf thymus
229 sigma aldrich D4902-100MG Dexamethasone
230 sigma aldrich 42867-25G Dextran sulfate sodium salt
231 sigma aldrich 42867-5G Dextran sulfate sodium salt
232 sigma aldrich F3627-500MG D-Fructose 6-phosphate disodium salt hydrate
233 sigma aldrich D9035-250MG Diazoxide
234 sigma aldrich D5417-100MG Dicamba
235 sigma aldrich D2650-100ML Dimethyl sulfoxide
236 sigma aldrich D2926-10MG Diphenyleneiodonium chloride
237 sigma aldrich 365548 Direct Red 80
238 sigma aldrich 45463-250MG Diuron
239 sigma aldrich D6162-1L DKW/Juglans Basal Salt Mixture
240 sigma aldrich D0632-1G DL-Dithiothreitol
241 sigma aldrich 855448-10G D-Leucine
242 sigma aldrich L1250 DL-Lactic acid
243 sigma aldrich M1902-500G D-Mannitol
244 sigma aldrich M9375-5G D-Methionine
245 sigma aldrich 1224507-400MG Dobutamine hydrochloride
246 sigma aldrich H8502 Dopamine hydrochloride
247 sigma aldrich D1515-10MG Doxorubicin hydrochloride
248 sigma aldrich S3889-1KG D-Sorbitol
249 sigma aldrich 85529-250G D-Sorbitol
250 sigma aldrich T9753-5G D-Tryptophan
251 sigma aldrich 855456-500MG D-Tyrosine
252 sigma aldrich E7885-1MG Elastase from porcine pancreas
253 sigma aldrich 91249-500G eptone from meat, bacteriological
254 sigma aldrich 45480-10G-F Ergosterol
255 sigma aldrich 47130-U Ergosterol
256 sigma aldrich 51976-500ML-F Ethanol
257 sigma aldrich C0143-100MG Ethephon
258 sigma aldrich 459836-100ML Ethyl alcohol, Pure
259 sigma aldrich 03770-1L Ethylene glycol
260 sigma aldrich 293237-1L Ethylene glycol
261 sigma aldrich 03779-25G Ethylene glycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N?,N?-tetraaceti
262 sigma aldrich EDS-100G Ethylenediaminetetraacetic acid
263 sigma aldrich 18919-1AMP F.A.M.E. Mix, C4-C24 Unsaturates
264 sigma aldrich F1428-25MG Fenvalerate
265 sigma aldrich F5415-50ML Ficoll® solution
266 sigma aldrich 288705-250G Florisil
267 sigma aldrich F9252-100ML Folin & Ciocalteu’s phenol reagent
268 sigma aldrich F7878-100MG Folinic acid calcium salt hydrate
269 sigma aldrich F7878-1G Folinic acid calcium salt hydrate
270 sigma aldrich F8775-25ML Formaldehyde solution
271 sigma aldrich I4409-25MG Fulvestrant
272 sigma aldrich 93070776-1VL FW 11.10.3
273 sigma aldrich 93070778-1VL FW 11.9.2.2
274 sigma aldrich 93070778 FW11.9.2.2
275 sigma aldrich G1890-1KG Gelatin from porcine skin
276 sigma aldrich G2625-100G Gelatin from porcine skin
277 sigma aldrich G6649-5MG Genistein
278 sigma aldrich G6257-1L Glutaraldehyde solution
279 sigma aldrich G6257-100ML Glutaraldehyde solution
280 sigma aldrich CGP1-1KT Glutathione Peroxidase Cellular Activity Assay Kit
281 sigma aldrich G5516-100ML Glycerol
282 sigma aldrich G2025-1L Glycerol
283 sigma aldrich T7140-1G Glyceryl trioleate
284 sigma aldrich 50053-250ML Glycidyltrimethylammonium chloride
285 sigma aldrich G4022-1G Gold(III) chloride trihydrate
286 sigma aldrich G4022-5G Gold(III) chloride trihydrate
287 sigma aldrich 520918-1G Gold(III) chloride trihydrate
288 sigma aldrich 332461-2.5KG Graphite
289 sigma aldrich G8877-1G Guanosine 5?-triphosphate sodium salt hydrate
290 sigma aldrich G8877-25MG Guanosine 5?-triphosphate sodium salt hydrate
291 sigma aldrich G8877 Guanosine 5?-triphosphate sodium salt hydrate-10MG
292 sigma aldrich B1427-5MG H-89 dihydrochloride hydrate
293 sigma aldrich 29609-U Hamilton® CTC LC syringes
294 sigma aldrich H2387-10X1L Hanks’ Balanced Salts
295 sigma aldrich H0262-10VL HAT Media Supplement (50×) Hybri-Max™
296 sigma aldrich H4125-1G Hesperetin
297 sigma aldrich H9151-100G Hexadecyltrimethylammonium bromide
298 sigma aldrich H0137-10VL HT Media Supplement (50×) Hybri-Max™
299 sigma aldrich RAB0529-1KT Human AGRP / Agouti-related Protein ELISA Kit
300 sigma aldrich RAB0182-1KT Human bFGF ELISA Kit
301 sigma aldrich RAB0212-1KT Human HGF ELISA Kit
302 sigma aldrich RAB0228-1KT Human IGF-I ELISA Kit
303 sigma aldrich RAB0054-1KT Human MCP-1 / CCL2 ELISA Kit
304 sigma aldrich RAB0360-1KT Human MIF ELISA Kit
305 sigma aldrich RAB0372-1KT Human MMP-9 ELISA Kit
306 sigma aldrich RAB0507-1KT Human VEGF ELISA Kit
307 sigma aldrich RAB0508-1KT Human VEGF ELISA Kit
308 sigma aldrich H4272-30MG Hyaluronidase from bovine testes
309 sigma aldrich 34836-500ML-R HYDRANAL®-Coulomat AG
310 sigma aldrich 34840-50ML-R HYDRANAL®-Coulomat CG
311 sigma aldrich 34828-40ML-R HYDRANAL®-Water Standard 1.0
312 sigma aldrich 18730-1L Hydrobromic acid
313 sigma aldrich H0888-1G Hydrocortisone
314 sigma aldrich 438227-50ML Hydroxylamine solution
315 sigma aldrich 438227-250ML Hydroxylamine solution
316 sigma aldrich 636916-25PAK Indium tin oxide coated glass slide, rectangular
317 sigma aldrich I7378-5G Indomethacin
318 sigma aldrich I3500-1G Indoxyl acetate
319 sigma aldrich 46105-250MG-R Irgarol®
320 sigma aldrich I1406-50MG Irinotecan hydrochloride
321 sigma aldrich F8633-250G Iron(II) sulfate heptahydrate
322 sigma aldrich J4252-5MG JWH-015
323 sigma aldrich K0133-10MG Kaempferol
324 sigma aldrich K0250-10MG Kainic acid monohydrate
325 sigma aldrich K0250-10MG Kainic acid monohydrate
326 sigma aldrich K3125-5G Kojic acid
327 sigma aldrich 07076-1KG Kolliphor® RH 40
328 sigma aldrich P3556-1G L-?-Phosphatidylcholine
329 sigma aldrich P4139-1G L-?-Phosphatidylcholine, hydrogenated
330 sigma aldrich L4386-10L L-15 Medium (Leibovitz)
331 sigma aldrich L119-5MG L-703,606 oxalate salt hydrate
332 sigma aldrich 153516-25G Lactobionic acid
333 sigma aldrich L9634-500MG Laminarin from Laminaria digitata
334 sigma aldrich L5768-1MG Lanosterol
335 sigma aldrich p3644 L-a-Phosphatidylcholine
336 sigma aldrich A8094-10MG L-Arginine
337 sigma aldrich A7506-100G L-Ascorbic acid
338 sigma aldrich A7506-100G L-Ascorbic acid
339 sigma aldrich A8960-5G L-Ascorbic acid 2-phosphate sesquimagnesium salt hydrate
340 sigma aldrich 156930-250ML Lauroyl chloride
341 sigma aldrich L3397-1KG LB Broth (Luria low salt)
342 sigma aldrich L3522-250G LB Broth (Miller)
343 sigma aldrich L3272-1KG LB Broth with agar (Luria low salt)
344 sigma aldrich L3147-250G LB Broth with agar (Miller)
345 sigma aldrich C0283-1G L-Carnitine hydrochloride
346 sigma aldrich 168149-2.5G L-Cysteine
347 sigma aldrich 168149-25G L-Cysteine
348 sigma aldrich C1276-50G L-Cysteine hydrochloride
349 sigma aldrich C7602-25G L-Cystine
350 sigma aldrich 333786 L-DOPA-(ring-d3)
351 sigma aldrich G1626-100G L-Glutamic acid monosodium salt hydrate
352 sigma aldrich G3126-100G L-Glutamine
353 sigma aldrich H6034-25G L-Histidine
354 sigma aldrich L5783-250MG Lidocaine N-ethyl bromide
355 sigma aldrich l5783 Lidocaine N-ethyl bromide-250mg
356 sigma aldrich 47791 Linoleic Acid Methyl Ester Mix, cis/trans
357 sigma aldrich 430021-1L Linseed oil
358 sigma aldrich L2880-10MG Lipopolysaccharides from Escherichia coli 055:B5
359 sigma aldrich 69732-10X25ML Lithium mupirocin Supplement
360 sigma aldrich P2126-100G L-Phenylalanine
361 sigma aldrich 83160-25G L-Pyroglutamic acid
362 sigma aldrich T0254-100G L-Tryptophan
363 sigma aldrich T3754-100G L-Tyrosine
364 sigma aldrich 420875-1L LUDOX® AM colloidal silica
365 sigma aldrich 420875-4L LUDOX® AM colloidal silica
366 sigma aldrich 123072-2.5G Luminol
367 sigma aldrich L7386-1MG Lysostaphin from Staphylococcus staphylolyticus
368 sigma aldrich L6876-1G Lysozyme from chicken egg white
369 sigma aldrich 62970 Lysozyme from chicken egg white-5G
370 sigma aldrich L2524-10KU Lyticase from Arthrobacter luteus
371 sigma aldrich 56156-500G-F M-17 Broth
372 sigma aldrich 553913-25G Magnesium boride
373 sigma aldrich M2393-100G Magnesium chloride hexahydrate
374 sigma aldrich M2670 Magnesium chloride hexahydrate-500G
375 sigma aldrich 203726-25G Magnesium sulfate
376 sigma aldrich 63138-250G Magnesium sulfate heptahydrate
377 sigma aldrich 429449-5G Manganese(II) chloride
378 sigma aldrich M1787-100ML Manganese(II) chloride solution
379 sigma aldrich M5625-25G Menadione
380 sigma aldrich 47775 Menadione (K3)
381 sigma aldrich M7200-100ML Mesitylene
382 sigma aldrich PHR1084-500MG Metformin hydrochloride
383 sigma aldrich PHR1084-500MG Metformin hydrochloride
384 sigma aldrich 494437-1L Methanol
385 sigma aldrich 06563-100MG Methotrexate hydrate
386 sigma aldrich 226904-5G Methoxyamine hydrochloride
387 sigma aldrich 06676-1G Methoxypolyethylene glycol amine
388 sigma aldrich M6900-50G Methyl Blue
389 sigma aldrich 447714-5G Methylenebis(phosphonic dichloride)
390 sigma aldrich PHR1012-10G Methylparaben
391 sigma aldrich F7648-50EA Millex® syringe filter units, disposable, Durapore® PVDF
392 sigma aldrich Z660493-12EA Millipore® Stericup™ filter units
393 sigma aldrich M5650-6X500ML Minimum Essential Medium Eagle
394 sigma aldrich SNC50-1KT mirPremier® microRNA Isolation Kit
395 sigma aldrich C7923-50TST Monoclonal Anti-CD44 antibody produced in mouse
396 sigma aldrich H3663-200UL Monoclonal Anti-HA antibody produced in mouse
397 sigma aldrich H3663-100UL Monoclonal Anti-HA antibody produced in mouse
398 sigma aldrich T2928-.2ML Monoclonal Anti-Tyrosine Hydroxylase antibody produced in mo
399 sigma aldrich D048-100MG MPP+ iodide
400 sigma aldrich M1523-5MG Muscimol
401 sigma aldrich E6383-5G N-(3-Dimethylaminopropyl)-N?-ethylcarbodiimide hydrochloride
402 sigma aldrich E1769-1G N-(3-Dimethylaminopropyl)-N?-ethylcarbodiimide hydrochloride
403 sigma aldrich E7750-5G N-(3-Dimethylaminopropyl)-N?-ethylcarbodiimide hydrochloride
404 sigma aldrich T9281-25ML N,N,N’,N’-Tetramethylethylenediamine
405 sigma aldrich 146072-100G N,N?-Methylenebis(acrylamide)
406 sigma aldrich 494488-1L N,N-Dimethylformamide
407 sigma aldrich 155195-25G N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
408 sigma aldrich D7906-100MG N?-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide
409 sigma aldrich F7131-25MG N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Phe-Gly-Gly
410 sigma aldrich D0627-25MG N6,2?-O-Dibutyryladenosine 3?,5?-cyclic monophosphate sodium
411 sigma aldrich D0627-25MG N6,2?-O-Dibutyryladenosine 3?,5?-cyclic monophosphate sodium
412 sigma aldrich D0627-100MG N6,2?-O-Dibutyryladenosine 3?,5?-cyclic monophosphate sodium
413 sigma aldrich D0627-100MG-  96% N6,2?-O-Dibutyryladenosine 3?,5?-cyclic monophosphate sodium
414 sigma aldrich 309389-10G Nafion® NR50
415 sigma aldrich 71162-25G Naringin
416 sigma aldrich B6125-5G N-Benzoyl-L-tyrosine ethyl ester
417 sigma aldrich 307017-25G N-Ethyldicyclohexylamine
418 sigma aldrich RAB0387-1KT Neuropeptide-Y EIA Kit
419 sigma aldrich N4638-1G Neutral Red
420 sigma aldrich 130672-25G N-Hydroxysuccinimide
421 sigma aldrich 130672-5G N-Hydroxysuccinimide
422 sigma aldrich 130672-25G N-Hydroxysuccinimide
423 sigma aldrich 339202-5G Niobium(V) ethoxide
424 sigma aldrich 731129-25G N-Isopropylacrylamide
425 sigma aldrich 731129-25G N-Isopropylacrylamide
426 sigma aldrich 23479-1KT-F Nitrite/Nitrate Assay Kit, colorimetric
427 sigma aldrich 48670 N-Nitrosodimethylamine solution
428 sigma aldrich N1517-1G N-Nitroso-N-methylurea
429 sigma aldrich N7507-1G Nonyl ?-D-glucopyranoside
430 sigma aldrich N6635-10X1L Nutrient Mixture F-10 Ham
431 sigma aldrich N6635-10X1L Nutrient Mixture F-10 Ham
432 sigma aldrich H29609 O-(2-Hydroxyethyl)resorcinol
433 sigma aldrich 377635-25G Octadecyl-functionalized silica gel
434 sigma aldrich O0625-25G Oil Red O
435 sigma aldrich O1008-25G Oleic acid
436 sigma aldrich p9029-50gr o-Phenylenediamine
437 sigma aldrich O7380-10G Orcein
438 sigma aldrich P3292-100G Pancreatin from porcine pancreas
439 sigma aldrich P3292-25G Pancreatin from porcine pancreas
440 sigma aldrich A88255-100G p-Anisidine
441 sigma aldrich D9286-1G Paraoxon-ethyl
442 sigma aldrich P1639-5MG Patulin
443 sigma aldrich P4716-5KU Pectinase from Aspergillus niger
444 sigma aldrich C1184-5KU Pectinase from Aspergillus niger
445 sigma aldrich P4716-10KU Pectinase from Aspergillus niger
446 sigma aldrich P3761-25G Pentobarbital sodium salt
447 sigma aldrich P7000-25G Pepsin from porcine gastric mucosa
448 sigma aldrich 45614-250MG Permethrin
449 sigma aldrich N12848-250MG Permethrin
450 sigma aldrich P8125-5KU Peroxidase from horseradish
451 sigma aldrich 511447-10G Phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
452 sigma aldrich 511447-50G Phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
453 sigma aldrich P8139-1MG Phorbol 12-myristate 13-acetate
454 sigma aldrich P8139-1MG Phorbol 12-myristate 13-acetate
455 sigma aldrich P6774-10KU Phosphatase, Alkaline from bovine intestinal mucosa
456 sigma aldrich P5368-10PAK Phosphate buffered saline
457 sigma aldrich P3813-1PAK Phosphate buffered saline
458 sigma aldrich P4417-50TAB Phosphate buffered saline
459 sigma aldrich P7936-1G Phosphocreatine disodium salt hydrate
460 sigma aldrich 03388-100ML Phosphoric acid – triethylamine 1:1 solution
461 sigma aldrich P3869-25ML Phosphorus standard solution
462 sigma aldrich 47773 Phylloquinone (K1)
463 sigma aldrich P8169-1KG Phytagel™
464 sigma aldrich P8169-5KG Phytagel™
465 sigma aldrich P8169-1KG Phytagel™
466 sigma aldrich P1259-5G Phytase from wheat
467 sigma aldrich P8810-10G Phytic acid sodium salt hydrate
468 sigma aldrich P5575-10G Picloram
469 sigma aldrich P7262-100MG Plumbagin from Plumbago indica
470 sigma aldrich P1585-1MG PMA
471 sigma aldrich 483095-250G Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate)
472 sigma aldrich 719900-5G Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
473 sigma aldrich P1941-1G Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
474 sigma aldrich P1941-1G Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
475 sigma aldrich P2066-1G Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
476 sigma aldrich 757829-500MG Poly(ethylene glycol) 2-mercaptoethyl ether acetic acid
477 sigma aldrich 437441-100ML Poly(ethylene glycol) diacrylate
478 sigma aldrich 426628-250G Poly(ethylene-co-methacrylic acid)
479 sigma aldrich 482595-100ML Poly(ethyleneimine) solution
480 sigma aldrich 363065-1KG Poly(vinyl alcohol)
481 sigma aldrich 704105-100G Polycaprolactone
482 sigma aldrich P6282-5MG Poly-L-lysine hydrobromide
483 sigma aldrich 665800-100ML Polytetrafluoroethylene preparation
484 sigma aldrich P9541-500G Potassium chloride
485 sigma aldrich P9541 Potassium chloride-500G
486 sigma aldrich P1847 Potassium gluconate-100G
487 sigma aldrich P5958 Potassium hydroxide
488 sigma aldrich 221473-25G Potassium hydroxide
489 sigma aldrich 795496-500G Potassium phosphate dibasic
490 sigma aldrich 795488-500G Potassium phosphate monobasic
491 sigma aldrich S2377-500G Potassium sodium tartrate tetrahydrate
492 sigma aldrich 156671-5G Potassium tert-butoxide
493 sigma aldrich 195855-1G Precocene I
494 sigma aldrich p1403 Pristane
495 sigma aldrich 48912-U ProClin® 300
496 sigma aldrich P4170-250MG Propidium iodide
497 sigma aldrich 81845-100MG Propidium iodide
498 sigma aldrich PHR1010-10G Propylparaben
499 sigma aldrich P4860-250ML Protease from Bacillus licheniformis
500 sigma aldrich MAK094-1KT Protein Carbonyl Content Assay Kit
501 sigma aldrich 33739-100MG Pyrethrum extract
502 sigma aldrich 16040-100G-R Pyrogallol
503 sigma aldrich A4393-250MG R-(-)-Apomorphine hydrochloride hemihydrate
504 sigma aldrich A4393-250MG R-(?)-Apomorphine hydrochloride hemihydrate
505 sigma aldrich I1146-.1MG R3 IGF-1 human
506 sigma aldrich R7017-5G Resazurin sodium salt
507 sigma aldrich R5010-100MG Resveratrol
508 sigma aldrich R2625-100MG Retinoic acid
509 sigma aldrich 283924-100MG Rhodamine B isothiocyanate
510 sigma aldrich R5000-100MG Ribonuclease A from bovine pancreas
511 sigma aldrich R8875-1G Rotenone
512 sigma aldrich 45656-250MG Rotenone
513 sigma aldrich R8875-1G Rotenone
514 sigma aldrich R8875-1G Rotenone
515 sigma aldrich R8758-6X1L RPMI-1640 Medium
516 sigma aldrich W338907-SAMPLE-K Safranal
517 sigma aldrich S7401-500G Salicylic acid
518 sigma aldrich SML0337-10MG S-Allyl-L-cysteine
519 sigma aldrich SML0337-50MG S-Allyl-L-cysteine
520 sigma aldrich SML0048-25MG Salvianolic acid B
521 sigma aldrich SML0048-5MG Salvianolic acid B
522 sigma aldrich G75120-10G Sephadex® G-75
523 sigma aldrich 42867.02 SERVALYT PRECOTES 3-10 300 UM 245X125 MM 1 * 5 item
524 sigma aldrich S7576-10MG Shikonin
525 sigma aldrich Z706086-50EA sigma aldrich-Aldrich® electroporation cuvettes
526 sigma aldrich SL2-25ML sigma aldrichcote®
527 sigma aldrich B5655-25TAB sigma aldrichFAST™ BCIP®/NBT
528 sigma aldrich S8830-2TAB sigma aldrichFAST™ Protease Inhibitor Cocktail Tablets, EDTA-Free
529 sigma aldrich SNC50-1KT sigma aldrichPrep™ spin column
530 sigma aldrich   sigma aldrichPrep™ spin column kit with break-away tip
531 sigma aldrich MC1000-1KT sigma aldrichPrep™ spin column kit with break-away tip
532 sigma aldrich S6506-5G Silver nitrate
533 sigma aldrich 204390-10G Silver nitrate
534 sigma aldrich 70166-500G Skim Milk Powder
535 sigma aldrich 51832-50G-F Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate
536 sigma aldrich S8625-250G Sodium acetate trihydrate
537 sigma aldrich S8032-500G Sodium azide
538 sigma aldrich S8032-500G Sodium azide
539 sigma aldrich 452882-25G Sodium borohydride
540 sigma aldrich 71360-1KG Sodium carbonate decahydrate
541 sigma aldrich 419338-100G Sodium carboxymethyl cellulose
542 sigma aldrich S7653-250G Sodium chloride
543 sigma aldrich S3014 Sodium chloride-5KG
544 sigma aldrich W302600-1KG-K Sodium citrate dihydrate
545 sigma aldrich W302600-1KG-K Sodium citrate dihydrate
546 sigma aldrich D6750-10G Sodium deoxycholate
547 sigma aldrich D6750-10G Sodium deoxycholate
548 sigma aldrich L3771-25G Sodium dodecyl sulfate
549 sigma aldrich 161527-1KG Sodium hydrosulfide hydrate
550 sigma aldrich 72060-25G Sodium metavanadate
551 sigma aldrich 72060-25G Sodium metavanadate
552 sigma aldrich 72060-25G Sodium metavanadate
553 sigma aldrich 72060-25G Sodium metavanadate
554 sigma aldrich 72060-25G Sodium metavanadate
555 sigma aldrich P4562-5G Sodium pyruvate
556 sigma aldrich 86339-1G Sodium taurocholate hydrate
557 sigma aldrich S0266-1G Spermidine
558 sigma aldrich 57310-U SPME fiber assembly Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDM
559 sigma aldrich 47132 Stigmasterol
560 sigma aldrich 47132 Stigmasterol
561 sigma aldrich S4762-.5MG Streptavidin from Streptomyces avidinii
562 sigma aldrich S0130-1G Streptozocin
563 sigma aldrich S0130-100MG Streptozocin
564 sigma aldrich S0130-1G Streptozocin
565 sigma aldrich S0130-1G Streptozocin
566 sigma aldrich 239690-50G Succinic anhydride
567 sigma aldrich 84100 Sucrose-1KG
568 sigma aldrich S6256-25G Sulfamethazine
569 sigma aldrich S9256-25G Sulfanilic acid azochromotrop
570 sigma aldrich 52738-U Supelclean™ PSA SPE Bulk Packing
571 sigma aldrich CRM47885 Supelco 37 Component FAME Mix
572 sigma aldrich S3523-10MG Surfactin
573 sigma aldrich s0752 Synephrine-5g
574 sigma aldrich T5648-1G Tamoxifen
575 sigma aldrich T5648-5G Tamoxifen
576 sigma aldrich 112941-5G tert-Butylhydroquinone
577 sigma aldrich 426288-25G Tetrabutylammonium bromide Green Alternative
578 sigma aldrich 131903-250ML Tetraethyl orthosilicate
579 sigma aldrich 131903-500ML Tetraethyl orthosilicate
580 sigma aldrich 131903-1L Tetraethyl orthosilicate
581 sigma aldrich 333859-25ML Tetraethyl orthosilicate
582 sigma aldrich 131903-250ML Tetraethyl orthosilicate
583 sigma aldrich 86680-100ML Tetraethylene glycol dimethacrylate
584 sigma aldrich 207934-500G Tetrafluoroboric acid solution
585 sigma aldrich 401757-100ML Tetrahydrofuran
586 sigma aldrich M5655-100MG Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide
587 sigma aldrich M5655-100MG Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide
588 sigma aldrich M5655-1G Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide
589 sigma aldrich T3516-5G Thioflavin T
590 sigma aldrich T3516-5G Thioflavin T
591 sigma aldrich T6634-100UN Thrombin from bovine plasma
592 sigma aldrich T1895-1G Thymidine
593 sigma aldrich T1895-5G Thymidine
594 sigma aldrich 274666-1G Thymoquinone
595 sigma aldrich 267503-25.2G Titanium
596 sigma aldrich TP0200-1KT Total Protein Kit, Micro-Lowry, Onishi & Barr Modification
597 sigma aldrich E3375-10G trans-Androsterone
598 sigma aldrich T3925-250MG Trenbolone
599 sigma aldrich T6399-250G Trichloroacetic acid
600 sigma aldrich T1952-200UL Trichostatin A, Ready Made Solution
601 sigma aldrich ARK2174-1L Triethanolamine
602 sigma aldrich 363146-25G Triethoxymethylsilane
603 sigma aldrich T0886-500ML Triethylamine
604 sigma aldrich 91950-5G Trihydroxyethylrutin
605 sigma aldrich 143979-500ML Tripropylamine
606 sigma aldrich GE17-1321-01 Tris
607 sigma aldrich 224758-1G Tris(2,2?-bipyridyl)dichlororuthenium(II) hexahydrate
608 sigma aldrich 93422-250ML Triton™ X-114
609 sigma aldrich 93362-250G Trizma® base
610 sigma aldrich T2819-100ML Trizma® hydrochloride solution
611 sigma aldrich T6146-5G Trypan Blue
612 sigma aldrich T3924-100ML Trypsin-EDTA solution
613 sigma aldrich 59430C-100ML Trypsin-EDTA Solution 1X
614 sigma aldrich T7293-250G Tryptone
615 sigma aldrich T3824-50KU Tyrosinase from mushroom
616 sigma aldrich T2900000 Tyrosine
617 sigma aldrich 73943-25G Uranyl acetate dihydrate
618 sigma aldrich U6625-25MG Uridine 5?-triphosphate trisodium salt hydrate
619 sigma aldrich V7259-10UG Vascular Endothelial Growth Factor human
620 sigma aldrich V1377-1MG Vinblastine sulfate salt
621 sigma aldrich X7375-25G Xanthine
622 sigma aldrich X1875-25UN Xanthine Oxidase from bovine milk
623 sigma aldrich YPD Broth Y1375-250G
624 sigma aldrich 70161-500G Yeast Extract
625 sigma aldrich Y0626-250G Yeast Nitrogen Base Without Amino Acids
626 sigma aldrich Y1375-250G YPD Broth
627 sigma aldrich 13204-10G ك-tri-Calcium phosphate
628 sigma aldrich A92775-1G  Arsenazo III
629 sigma aldrich C0567-5MG (-)-Catechin
630 sigma aldrich E4143-50MG (-)-Epigallocatechin gallate
631 sigma aldrich E4143-50MG (-)-Epigallocatechin gallate
632 sigma aldrich E1905-5MG (+)-Etomoxir sodium salt hydrate
633 sigma aldrich M8750-5G (+)-Methamphetamine hydrochloride
634 sigma aldrich 11140-50G (+)-Sodium L-ascorbate
635 sigma aldrich 238813-1MG (±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid
636 sigma aldrich 238813-1G (±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid
637 sigma aldrich T3251-5G (±)-a-Tocopherol
638 sigma aldrich S8010-25G (±)-Sulpiride
639 sigma aldrich 282146-25G (1R)-(-)-10-Camphorsulfonic acid
640 sigma aldrich 346721-1G (1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane
641 sigma aldrich 421650-1G (2S-cis)-(-)-5-Benzyl-3,6-dioxo-2-piperazineacetic acid
642 sigma aldrich 281778-100ML (3-?Aminopropyl)?trimethoxysilane
643 sigma aldrich 281778-500ML (3-?Aminopropyl)?trimethoxysilane
644 sigma aldrich 741442-500ML (3-Aminopropyl)triethoxysilane
645 sigma aldrich A3648-100ML (3-Aminopropyl)triethoxysilane
646 sigma aldrich 440167-100ML (3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane
647 sigma aldrich 175617-500G (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
648 sigma aldrich W102-25MG (R)-(+)-WIN 55,212-2 mesylate salt
649 sigma aldrich W102-25MG (R)-(+)-WIN 55,212-2 mesylate salt
650 sigma aldrich W102-25MG (R)-(+)-WIN 55,212-2 mesylate salt
651 sigma aldrich A7595-50ML ?-Amylase from Bacillus amyloliquefaciens
652 sigma aldrich 252271-100G ?-Bromoisobutyryl bromide
653 sigma aldrich 22040-1G-F ?-Carotene
654 sigma aldrich G5875-5MG ?-D-Glucose 1,6-bisphosphate tetra(cyclohexylammonium) salt
655 sigma aldrich E2758-1G ?-Estradiol
656 sigma aldrich G3651-250UN ?-Glucosidase from Bacillus stearothermophilus
657 sigma aldrich G9259-100UN ?-Glucosidase from rice
658 sigma aldrich G5003-1KU ?-Glucosidase from Saccharomyces cerevisiae
659 sigma aldrich G0660-750UN ?-Glucosidase from Saccharomyces cerevisiae
660 sigma aldrich G9422-10G ?-Glycerophosphate disodium salt hydrate
661 sigma aldrich K1750-100G ?-Ketoglutaric acid
662 sigma aldrich M7257-1MG ?-Mannosidase from Canavalia ensiformis (Jack bean)
663 sigma aldrich M9400-5UN ?-Mannosidase from Helix pomatia
664 sigma aldrich M9400-5UN ?-Mannosidase from Helix pomatia
665 sigma aldrich SRP6154-10UG ?-NGF human
666 sigma aldrich N5130-25MG ?-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, reduced tetr
667 sigma aldrich T1600000-1EA ?-Tocopherol acetate
668 sigma aldrich 684430-1G [6,6]-Phenyl C61 butyric acid methyl ester
669 sigma aldrich SCP0041-1MG [Ala28]-Amyloid ? 25-35
670 sigma aldrich SCP0041-5MG [Ala28]-Amyloid ? 25-35
671 sigma aldrich A7973-.5MG [Arg13] Amyloid-?-Protein Fragment 1-40
672 sigma aldrich A7973-1MG [Arg13] Amyloid-?-Protein Fragment 1-40
673 sigma aldrich SCP0049-500UG [Gln22]-Amyloid ? 1-40 human
674 sigma aldrich SCP0049-1MG [Gln22]-Amyloid ? 1-40 human
675 sigma aldrich H6161-500UG [Gly14]-Humanin G human
676 sigma aldrich 88640-100ML 1-**Thioglycerol-UN 2810 6.1/PG 3
677 sigma aldrich M2172-100ML 1-*Thioglycerol-UN 2810 6.1/PG 3
678 sigma aldrich 105228-5G 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
679 sigma aldrich T9889-25ML 1,1,3,3-Tetraethoxypropane
680 sigma aldrich T9889-100ML 1,1,3,3-Tetraethoxypropane
681 sigma aldrich 42364-100MG 1,1?-Dioctadecyl-3,3,3?,3?-tetramethylindocarbocyanine perc
682 sigma aldrich 213748-50G 1,2-Hexadecanediol
683 sigma aldrich D18609-5G 1,3-Diamino-2-propanol
684 sigma aldrich D18609-25G 1,3-Diamino-2-propanol
685 sigma aldrich 126306-100G 1,3-Dimethoxybenzene
686 sigma aldrich 124192-500G 1,4-Butanediol diglycidyl ether
687 sigma aldrich 220892-10G 1,4-Butanediol diglycidyl ether
688 sigma aldrich 220892-50G 1,4-Butanediol diglycidyl ether
689 sigma aldrich D27802-100G 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
690 sigma aldrich 296309-100ML 1,4-Dioxane
691 sigma aldrich 139009-100G 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
692 sigma aldrich D1530-10UG 1?,25-Dihydroxyvitamin D3
693 sigma aldrich D1530-.1MG 1?,25-Dihydroxyvitamin D3
694 sigma aldrich 165344-10G 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylcarbodiimide methiodide
695 sigma aldrich 450561-5G 11-Mercaptoundecanoic acid
696 sigma aldrich 674427-500MG 11-Mercaptoundecanoic acid
697 sigma aldrich A8476-500UG 17-(Allylamino)-17-demethoxygeldanamycin
698 sigma aldrich 95137-5G-F 1-Butyl-3-methylimidazolium bromide
699 sigma aldrich 713066-5G 1-Butyl-3-methylimidazolium iodide
700 sigma aldrich 39931-5G-F 1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
701 sigma aldrich 76420-5G-F 1-Butyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
702 sigma aldrich 03938-5G 1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide
703 sigma aldrich 272841-5G 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
704 sigma aldrich 711721-100G 1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
705 sigma aldrich 729965-1G 1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyltrichlorosilane
706 sigma aldrich 729965-5G 1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyltrichlorosilane
707 sigma aldrich 729965-1G 1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyltrichlorosilane
708 sigma aldrich 667420-5G 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane
709 sigma aldrich 667420-25G 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane
710 sigma aldrich 54802-10G-F 1-Hydroxybenzotriazole hydrate-UN
711 sigma aldrich 405612-50G 1-Hydroxycyclohexyl phenyl ketone
712 sigma aldrich 270458-1L 1-Methyl-2-pyrrolidinone
713 sigma aldrich 134155-1G 1-Methylindole-2-carboxylic acid
714 sigma aldrich 96566-5ML-F 1-Propanol
715 sigma aldrich M6145-25ML 1-Thioglycerol
716 sigma aldrich M6145-100ML 1-Thioglycerol
717 sigma aldrich M1753-100ML 1-Thioglycerol-UN 2810 6.1/PG 3
718 sigma aldrich 235466-25G 1-Vinylimidazole
719 sigma aldrich 257850-5G 2-(4-Biphenylyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole
720 sigma aldrich B8378-5G 2-(4-tert-Butylphenyl)-5-(4-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole
721 sigma aldrich A3219-100ML 2,2?-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)
722 sigma aldrich 35020-1G 2,2-Biquinoline
723 sigma aldrich D9132-1G 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl
724 sigma aldrich T1253-1G 2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine
725 sigma aldrich 168637-25G 2,4-Dihydroxybenz
726 sigma aldrich 556971-5G 2,4-Dinitrobenzenesulfonic acid hydrate
727 sigma aldrich D146005-100G 2,6-Dimethylaniline
728 sigma aldrich H4014-1MG 25-Hydroxycholecalciferol
729 sigma aldrich D9754-1G 2-Aminoethyl diphenylborinate
730 sigma aldrich 157058-25G 2-Benzoxazolinone
731 sigma aldrich 96870-1ML-F 2-Butanol
732 sigma aldrich 02469-5ML 2-Butanone
733 sigma aldrich 04380-2.5L 2-Butanone
734 sigma aldrich 185744-250G 2-Chloroethanol
735 sigma aldrich 412929-25G 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one
736 sigma aldrich 442347 2-Ethylhexanoic acid
737 sigma aldrich H46805-10G 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
738 sigma aldrich 410896-10G 2-Hydroxy-4?-(2-hydroxyethoxy)-2-methylpropiophenone
739 sigma aldrich M3507-10G 2-Mercaptobenzoxazole
740 sigma aldrich M6250-500ML 2-Mercaptoethanol
741 sigma aldrich M6250-1L 2-Mercaptoethanol
742 sigma aldrich 375721-3L 2-Methyl-1,3-propanediol
743 sigma aldrich 328006-1G 2-Methylhippuric acid
744 sigma aldrich 365130-5G 2-Nitrophenyl octyl ether
745 sigma aldrich I9516-4X25ML 2-Propanol
746 sigma aldrich I9516-4X25ML 2-Propanol
747 sigma aldrich I9516-4X25ML 2-Propanol
748 sigma aldrich I9516-4X25ML 2-Propanol
749 sigma aldrich I9516-500ML 2-Propanol
750 sigma aldrich 91237-1ML-F 2-Propanol
751 sigma aldrich T5500-25G 2-Thiobarbituric acid
752 sigma aldrich T5500-100G 2-Thiobarbituric acid
753 sigma aldrich 12832-25MG 3-(2-Benzoxazolyl)umbelliferyl acetate
754 sigma aldrich 474223-25ML 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecyl m
755 sigma aldrich 32741-1G-F 3,3?-Diaminobenzidine
756 sigma aldrich D8001-1G 3,3?-Diaminobenzidine
757 sigma aldrich D8001-5G 3,3?-Diaminobenzidine
758 sigma aldrich 318426-250MG 3,3-Dihexyloxacarbocyanine iodide
759 sigma aldrich 261815-5G 3,5-Dichlorosalicylaldehyde
760 sigma aldrich B56358-25G 3?-Bromoacetophenone
761 sigma aldrich 226947-1G 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate hy
762 sigma aldrich 161470-50G 3-Cyclohexanepropionic acid
763 sigma aldrich H43407-25G 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone
764 sigma aldrich I5879-1G 3-Isobutyl-1-methylxanthine
765 sigma aldrich PH004761-1MG 3-methyl-1,2,4-cyclopentanetrione
766 sigma aldrich M67001-25G 3-Methyl-2-pentanone
767 sigma aldrich 328014-1G 3-Methylhippuric acid
768 sigma aldrich 33428-100MG-R 4,4?-MDI
769 sigma aldrich 388386-500ML 4,4?-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate), mixture of isomer
770 sigma aldrich 412805-100ML 4,4?-Methylenebis(N,N-diglycidylaniline)
771 sigma aldrich 412805-500ML 4,4?-Methylenebis(N,N-diglycidylaniline)
772 sigma aldrich 256439-50G 4,4?-Methylenebis(phenyl isocyanate)
773 sigma aldrich 357804-5G 4?-Iodoacetophenone
774 sigma aldrich H25808-25G 4-Benzylphenol
775 sigma aldrich 196371-100G 4-Bromo-2,6-xylenol
776 sigma aldrich 100900-100G 4-Bromoaniline
777 sigma aldrich C6506-5G 4-Chloro-DL-phenylalanine
778 sigma aldrich H23805-500G 4-Hydroxycoumarin
779 sigma aldrich 49549-10MG 4-Hydroxy-L-isoleucine
780 sigma aldrich 42777-1G 4-Hydroxy-TEMPO
781 sigma aldrich 328022-1G 4-Methylhippuric acid
782 sigma aldrich N1377-5G 4-Nitrophenyl ?-D-glucopyranoside
783 sigma aldrich N1377-1G 4-Nitrophenyl ?-D-glucopyranoside
784 sigma aldrich N8130-5G 4-Nitrophenyl acetate
785 sigma aldrich N9876-1G 4-Nitrophenyl butyrate
786 sigma aldrich 61716-5G 4-Nitrophenyl dodecanoate
787 sigma aldrich N2752-1G 4-Nitrophenyl palmitate
788 sigma aldrich N2752-5G 4-Nitrophenyl palmitate
789 sigma aldrich P21005-25G 4-Phenylbutyric acid
790 sigma aldrich P8887-5MG 5?-Pregnan-3?-ol-20-one
791 sigma aldrich A80602-100G 5-Aminotetrazole monohydrate
792 sigma aldrich B5002-1G 5-Bromo-2?-deoxyuridine
793 sigma aldrich B9285-50MG 5-Bromo-2?-deoxyuridine
794 sigma aldrich B4252-100MG 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl ?-D-galactopyranoside
795 sigma aldrich 140562-25G 5-Chloroisatin
796 sigma aldrich 140562-25G 5-Chloroisatin
797 sigma aldrich 140562-25G 5-Chloroisatin
798 sigma aldrich F0503-100MG 5-Fluoro-2?-deoxyuridine
799 sigma aldrich P0643-1G 5-Propyl-2-thiouracil
800 sigma aldrich D2629-500MG 6-(Dimethylamino)purine
801 sigma aldrich H4381-100MG 6-Hydroxydopamine hydrochloride
802 sigma aldrich 725226-1G 6-Mercapto-1-hexanol
803 sigma aldrich P3755-10G 6-Propyl-2-thiouracil
804 sigma aldrich P3755-100G 6-Propyl-2-thiouracil
805 sigma aldrich P3755-10G 6-Propyl-2-thiouracil
806 sigma aldrich A9400-1MG 7-Aminoactinomycin D
807 sigma aldrich CDS003663-250MG 7-ethoxybenzofuran-2-carboxylic acid
808 sigma aldrich A7222-10MG 8-Aminopyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt
809 sigma aldrich H6878-25G 8-Hydroxyquinoline
810 sigma aldrich A1227-10ML ABTS Enhancer
811 sigma aldrich PHR1253-500MG Acarbose
812 sigma aldrich A8980-1G Acarbose
813 sigma aldrich A0500-100G Acetamide
814 sigma aldrich A7085-100G Acetaminophen
815 sigma aldrich A7085-100G Acetaminophen
816 sigma aldrich A7085-500G Acetaminophen
817 sigma aldrich 320099-500ML Acetic acid
818 sigma aldrich 90872-5ML-F Acetone
819 sigma aldrich SCP0002-5MG Acetyl-Amyloid ? 25-35
820 sigma aldrich SCP0002-1MG Acetyl-Amyloid ? 25-35
821 sigma aldrich A3553-500G Acrylamide
822 sigma aldrich A2917-100ML Acrylamide/Bis-acrylamide – UN 2074 6.1/PG 3
823 sigma aldrich A2917-5X100ML Acrylamide/Bis-acrylamide – UN 2074 6.1/PG 3
824 sigma aldrich A7802-5X100ML Acrylamide/bis-acrylamide, 40% solution
825 sigma aldrich A9415-2MG Actinomycin D
826 sigma aldrich A1752-5G Adenosine 5?-monophosphate sodium salt
827 sigma aldrich A5508-5MG Adenosine 5?-phosphosulfate sodium salt
828 sigma aldrich A26357-25G Adipic acid
829 sigma aldrich A9539-100G Agarose
830 sigma aldrich A8185-5G Ala-Gln
831 sigma aldrich A2153-100G Albumin from bovine serum
832 sigma aldrich A2153-50G Albumin from bovine serum
833 sigma aldrich A7030-50G Albumin from bovine serum
834 sigma aldrich A9418-100G Albumin from bovine serum
835 sigma aldrich A7030-10G Albumin from bovine serum
836 sigma aldrich A2153-10G Albumin from bovine serum
837 sigma aldrich A1887-10G Albumin from human serum
838 sigma aldrich A1887-10G Albumin from human serum
839 sigma aldrich 79854-1ML Alcohol Dehydrogenase equine
840 sigma aldrich A1603-100MG Alginate Lyase
841 sigma aldrich 205613-250ML Aliquat® 336
842 sigma aldrich A5533-25G Alizarin Red S
843 sigma aldrich 317691-25G Allyl disulfide
844 sigma aldrich 1667600-250MG Alpha Tocopherol New
845 sigma aldrich 199966-100G Aluminum oxide
846 sigma aldrich A6226-10MG AM251
847 sigma aldrich A1276-5MG Amastatin hydrochloride hydrate
848 sigma aldrich 3025-U Amberlite® XAD®-2
849 sigma aldrich 52672-U Amberlite® XAD®-2
850 sigma aldrich SU853005 Amberlite® XAD®-2
851 sigma aldrich A6407-10ML Amino acid standards, physiological
852 sigma aldrich 254134-5G Ammonium chloride
853 sigma aldrich 17843-50G Ammonium formate
854 sigma aldrich A3678-25G Ammonium persulfate
855 sigma aldrich A3678-25G Ammonium persulfate- UN 1444 5.1/PG 3
856 sigma aldrich A4888-100MG Amphotericin B from Streptomyces sp.
857 sigma aldrich SCP0037-500UG Amyloid ? 1-40 rat
858 sigma aldrich SCP0037-1MG Amyloid ? 1-40 rat
859 sigma aldrich SCP0038-1MG Amyloid ? 1-42 rat
860 sigma aldrich SCP0038-500UG Amyloid ? 1-42 rat
861 sigma aldrich A0189-.1MG Amyloid ? Protein Fragment 1-38
862 sigma aldrich A1075-.1MG Amyloid ? Protein Fragment 1-40
863 sigma aldrich A1075-.5MG Amyloid ? Protein Fragment 1-40
864 sigma aldrich A9810-.1MG Amyloid ? Protein Fragment 1-42
865 sigma aldrich A9810-.1MG Amyloid ? Protein Fragment 1-42
866 sigma aldrich A4559-1MG Amyloid ?-Protein Fragment 25-35
867 sigma aldrich A4559-250UG Amyloid ?-Protein Fragment 25-35
868 sigma aldrich   Amyloid ?-Protein Fragment 35-25
869 sigma aldrich A2201-250UG Amyloid ?-Protein Fragment 35-25
870 sigma aldrich SCP0038-1MG Amyloid B 1-42 rat
871 sigma aldrich A9460-.1MG Annexin V from human placenta
872 sigma aldrich A89804-100G Anthranilamide
873 sigma aldrich A89804-100G Anthranilamide
874 sigma aldrich C2206-1ML Anti-?-Catenin antibody prod

 

مطب ویژه :
خرید کیت تحقیقاتی | فروش کیت تحقیقاتی | خرید کیت آزمایشگاهی | فروش کیت آزمایشگاهی

خدمات ایران مرک :

مرک | مرک آلمان | نمایندگی مرک | نمایندگی مرک آلمان | شرکت مرک | شرکت مرک آلمان

سیگما الدریچ | سیگما آلدریچ | نمایندگی شرکت سیگما آلدریچ

کیت تحقیقاتی | خرید کیت تحقیقاتی

محیط کشت | خرید محیط کشت

 

[wpseo_address show_state="1" show_country="1" show_phone="1" show_phone_2="1" show_fax="1" show_email="1" show_url="1" show_logo="1"]

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای خرید با 09357007743 در تماس باشید.